01.MAYIS.2011 TARİHİNDEN BUGÜNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

01.MAYIS.2011 TARİHİNDEN BUGÜNE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Yönetim Kurulumuz 01 Mayıs 2011 tarihinden bugüne Genel Kurulumuzun vermiş bulunduğu yetkiler çerçevesinde çalışmalarını sürdürmekte iken; Yönetim Kurulu Üyeleri arasında farklı yaklaşımlar nedeniyle guruplaşmalar oluşmuştur. Bunun üzerine Yönetim Kurulumuz, Birliğimize bağlı Kooperatiflerin Yönetim Kurullarıyla yapmış bulunduğu istişare toplantıları sonucunda 14.09.2011 tarihinde tüm Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısında “01 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği ve Kooperatiflerin Yönetim Kurullarıyla yapılan bilgilendirme toplantısında büyük çoğunluğun isteği doğrultusunda, öncelikle Proje Finansman çözüm alternatiflerinin Genel Kurul onayına sunulması sonrasında seçim maddesinin gündeme alınması” şeklindeki 306 sayılı kararı oy çokluğu ile almıştır.
Buna göre;
1- Birliğimize ait proje alanıyla ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onayı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2011 tarih ve 1784 sayılı kararı ile kesinleşmiş olup Birliğimize 26.08.2011 tarihinde teslim edilmiştir.
 
2- Proje alanıyla ilgili ÖÇK sınırları içerisinde kalan, proje alanının %5 nispetindeki alanla ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onay için Birliğimiz tarafından 14.09.2011 tarih ve 17141 nolu evrak numarası ile Gölbaşı Belediyesine teslim edilmiş, Gölbaşı Belediyesi tarafından da Özel Çevre Koruma Kurumuna gönderilmiştir. Süreç devam etmekte olup çalışmaların kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
 
3- Taslak parselasyon planları Birliğe sunulmuş olup, parselasyon planlarının imar planlarına uygun olarak sonuçlandırılması çalışmaları sürdürülmektedir.
 
4- Proje Finansman çalışmaları; Kooperatiflerimizin çoğunun arzu ve talepleri ve Birliğimiz Yönetim Kurulunun da öncelikli tercihi doğrultusunda Kat Karşılığı ana hedefinde sonuçlandırılabilmesi için tüm hızıyla aralıksız olarak devam etmektedir.
 
Bu konuda yapılan Kat Karşılığı tekliflerinin Genel Kurula sunulacak hale gelmesi için Yönetim Kurulumuzca imzalanan iyi niyet sözleşmelerine (ön sözleşme) dayalı olarak Mali Yeterlilik ve Teknik Yeterlilik şartlarının netlik kazanması halinde oluşturulacak Alt Komisyonun da görüşü alınarak doğrudan Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.
 
5- Birliğimizin Genel Kurulunda ve Kooperatiflerin Genel Kurullarında olgunlaşan Kat Karşılığı olarak benimsenen proje finansman çözüm modeli ile yaşamın ekonomikleştiği ve kolay hale getirildiği anahtar teslimine kadar olacak maliyetlerin en aza indirildiği tüm çalışmalar bu yönde devam etmektedir.
 
6- Yönetim Kurulumuz, değişken piyasa koşulları ve faiz oranları karşısında, üyelerimizin uzun yıllar boyunca belirsiz ve bedeli tahmin edilemeyen konut kredisi maliyetlerine maruz kalmamasını amaçlamaktadır.
 
7- Yönetim Kurulumuz başından beri Gölbaşı Yaylabağ Projesinin hiçbir kişi veya grup menfaatine alet edilmeden gelecek yıllara güvenli, sağlıklı ve barışık bir yaşam ortamının oluşması için çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Sonuç olarak; Yönetim Kurulumuz tüm bu çalışmalarla, üyelerimizin konut kredisi kullandırılarak uzun süreli ve yüksek maliyetli bir borç yüküne maruz bırakılması yerine maliyetleri en aza indirerek kaliteden ödün vermeden, nihayetinde Dünya ve Kültür Şehri Gölbaşı Yaylabağ Projesinin, Ankara’mızın ve Türkiye’mizin, gözbebeği bir proje olarak tamamlanmasını hedeflemektedir.
 
Bilgilerinizi rica ederiz.
 
BİRLİK YÖNETİM KURULU