11 MART 2012 GENEL KURUL SONRASI YAPILAN İŞLER

11 MART 2012 GENEL KURUL SONRASI YAPILAN İŞLER

1. GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

12.09.2011 tarihinde Settar Mrk.2011/21 sayılı yazı ile müşavir firmamız Birliğimize Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne (Eski adı Özel Çevre Koruma Başkanlığı) gönderilmek üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını sunmuştur.

14.09.2011 tarihinde Birliğimiz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını BÖKB.G0.26/300 Sayılı yazı ile Gölbaşı Belediyesine göndermiştir.

01.10.2011 tarihinde Gölbaşı Belediyesi incelemiş olduğu sunulan projeleri Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğüne iletmiştir.

Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünce gerekli incelemeleri tamamlanarak onaylanmak üzere Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına sunmuştur.

18.05.2012 tarihinde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 3392 sayılı oluru ile Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanının Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde kalan kısmına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmıştır.

24.05.2012 Tarihinde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Gölbaşı Belediyesine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıkarılmak üzere Gölbaşı Belediyesine göndermiştir. Askı süresi sonrası plana yapılan itirazlar Gölbaşı Belediyesi tarafından Tabiat Varlıklarını koruma genel müdürlüğüne değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. Genel Müdürlükçe yapılan itirazlar ret edilmiş ve plan kesinleşerek yürürlüğe girmiştir.

24.08.2012 tarihinde Gölbaşı Belediyesinin 6046/8951sayılı yazıları ile Birliğimize bildirilmiştir.

 

2. ALT YAPI PROJELERİNDEN OG-AG (OG VE ADA İÇİ DAĞITIM ELEKTRİK PROJELERİ)

20.04.2012 tarihinde müşavir firmamız Gölbaşı Toplu Konut Alanının tümü için hazırlanan OG ve ada içi dağıtım elektrik uygulama projelerini 2012/05 sayılı yazı ekinde Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından onaylanan projeleri Birliğimize sunmuştur.

 

3. PARSELASYON PLANI

06.09.2012 tarihinde parselasyon planları Müşavir firmamız tarafından Settar2012/14 sayılı yazısıyla Birliğimize sunulmuştur.

10.09.2012 tarihinde parselasyon planları  BÖKB.D.0.30/275 sayılı yazımızla  onaylanmak üzere Gölbaşı Belediyesine gönderilmiştir.

10.10.2012 tarihinde Gölbaşı Belediyesi 814/7264 sayılı yazısıyla parselasyon planı üzerinde gerekli incelemelerini tamamlamış ve parselasyon planında bazı değişiklikler talep etmiştir.

18.10.2012 tarihinde Gölbaşı Belediyesinin talep ettiği değişiklikler BÖKB.B.F.2a27/316sayılı yazımızla Müşavir Firmamıza iletilmiştir.

14.11.2012 tarihinde Müşavir firmamız Gölbaşı Belediyesinin istemiş olduğu değişiklikleri yaparak 2012/21 sayılı yazısıyla plan ve eklerini Birliğimize sunmuştur.

15.11.2012 tarihinde Birliğimiz değişiklikler yapılmış parselasyon projelerini Gölbaşı Belediyesine BÖKB.F.2.a 27/316 sayılı yazı ekinde sunmuştur.

18.12.2012 tarihinde Parselasyon Planları Gölbaşı Belediyesi Encümeni 97/479 sayılı kararı ile kabul edilmiştir ve onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir.

24.01.2013 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeni 113 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

31.01.2013 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi askıya çıkarılmak üzere 1620 sayılı yazı ekinde Gölbaşı Belediyesi’ne gönderilmiştir.

04.02.2013 tarihinde Gölbaşı Belediyesi Parselasyon planlarını askıya çıkarmıştır.

06.03.2013 tarihinde parselasyon planları askıdan indirildi.

12.03.2013 tarih ve 20/90 sayılı Gölbaşı Belediyesi Encümeni kararı ile onaylanmış Ankara Büyükşehir belediyesine gönderilmiştir.

21.03.2012 tarihinde Ankara Büyükşehir Encümeni ve 761/1672 sayılı kararıyla parselasyon planları onaylanmıştır.

28.03.2013 tarihinde Gölbaşı Belediyesi 3397 sayılı yazısıyla parselasyon planını kadastro kontrollerinin yapılarak tescil edilmesi için Ankara Kadastro Müdürlüğü Gölbaşı Birimine iletmiştir.

 

4. KENTSEL TASARIM PLANI

06.09.2012 tarihinde müşavir firmamızın hazırladığı Kentsel Tasarım Planı 2012/14 sayılı yazı ekinde Birliğimize iletilmiştir.

10.09.2012 tarihinde Birliğimiz BÖKB.G.0.30/275 sayılı yazı ekinde Kentsel Tasarım planlarını onaylanmak üzere Gölbaşı Belediyesine sunmuştur.

11.04.2013tarihinde Gölbaşı Belediye Encümenince 157 sayılı kararı ile Kentsel Tasarım Planı onaylanmıştır.

 

5. YOL PROJELERİ

06.09.2012tarihinde müşavir firmamız 2012/14 sayılı yazı ekinde yol proje ve eklerini Birliğimize sunmuştur.

10.09.2012 tarihinde birliğimiz yol proje ve eklerini BÖKB.G.0.30/275sayılı yazıyla Gölbaşı Belediyesine onaylanmak üzere sunmuştur.

14.02.2013 tarihinde Yol Projeleri ve ekleri Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış ve Gölbaşı Belediyesi 496/1792 sayılı yazıyla Birliğimize iletmiştir.

 

6. SİNYALİZASYON PROJESİ

12.04.2013 tarihinde Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut alanında bulunan kavşak noktaları için hazırlanan Sinyalizasyon Projesi müşavir firmamız tarafından Birliğimize sunulmuştur.

BİRLİK YÖNETİM KURULU