14 Haziran 2014 Tarihli Genel Kurul Kararları

14 Haziran 2014 Tarihli Genel Kurul Kararları

S.S BAŞ-KENT ÖZLEM KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ’MİZİN 14 HAZİRAN 2014 TARİHLİ Olağan Genel Kurul Toplantısında alınmış olunan kararlar aşağıdaki gibidir.

 


Birliğimizin, 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 HAZİRAN 2014 tarihinde Merkez Şantiye Binası Toplantı Salonunda yapılmıştır. Buna göre;

 

 

1- Birlik aidatının 01.06.2014 tarihinden itibaren bir sonraki Genel Kurul tarihine kadar Kooperatif Villa arsası tahsis sayılarına göre 150,00 TL (Yüz Elli) olarak alınmasına,

 

2- Aidatını zamanında ödemeyen Kooperatiflere uygulanacak gecikme cezası oranının %1 olarak devam etmesine,

 

3- Kat karşılığı çözüm alternatiflerine göre, gerektiğinde üyelerden katkı sağlanarak Anahtar teslimi kat karşılığı sözleşme imzalamak için teminat mektubu ve varlık belgelerinin ilgili banka veya finans kuruluşundan onayı alındıktan sonra komisyonlarda görüşülecek daha sonra kati sözleşmenin imzalanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.

 

4- Şerefiye mahsuplaşma işleminin aşağıda belirtildiği gibi yapılmasına karar verilmiştir.

 

4.1- 16 Kasım 2013 tarihinde yapılan kura çekimi sonucunda belirlenen şerefiye bedellerinin mahsuplaşma işlemleri için Kooperatiflerin toplam şerefiye borçlarının 12 ay eşit taksitlere bölünecek ve ödemeler 01 Ağustos 2014 tarihinden itibaren başlayacaktır.

 

4.2- Kooperatiflerin şerefiye ödemeleri için ayrıca bir Banka hesabı verilecek ve şerefiye ödemeleri bu hesapta takip edilecektir.

 

4.3- Süresi içinde ödemelerini yapmayan Kooperatiflere aylık %1 gecikme cezası uygulanacaktır.

 

4.4- Tahsil edilen şerefiye bedelleri, şerefiye alacağı olan Kooperatiflerin hesaplarına toplam şerefiye alacağı içindeki % oranlarına göre işlenecektir.

 

4.5- Tahsil edilen şerefiye bedelleri, şerefiye alacağı olan ancak aidat borcu olmayan Kooperatiflerin hesaplarına toplam şerefiye alacağı içindeki % oranlarına göre alacak kaydedilecektir.

 

4.6- Şerefiye alacağı olan ancak aidat borcu olan Kooperatiflerimizin söz konusu alacakları, aidat borçlarına mahsup edilecektir.

 

Birliğimize bağlı Kooperatiflerimize önemle duyurulur.


BİRLİK YÖNETİM KURULU