2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Birliğimizin, 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 HAZİRAN 2013 tarihinde Merkez Şantiye Binası Toplantı Salonunda yapılmış olup, Genel Kurul Gündemine sonradan eklenen ve 6. Gündem maddesinde görüşülen Yönetim ve Denetim Kurulları seçimi sonucunda, Yönetim Kurulu 4 yıllığına, Denetim Kurulu ise 3 yıllığına seçilmişlerdir. Buna göre;

 

Yönetim Kuruluna

Osman KURT Başkan

Hasan GÜNDEZ Başkan Yardımcısı

İlyas ŞİRİN Başkan Yardımcısı

Ercan BİLGİN Muhasip Üye

Ergun GENÇ Üye

Ferit BAYDAR Üye

Kadir BOYACI Üye

 

Denetim Kuruluna

Mehmet BOZDEMİR

Arif KORKMAZ

Eşref KARAÇÖR

 

Görevlendirilmişlerdir.

 

1- Kat karşılığı Proje finans teklifleri, teminat mektubu ve varlık belgelerinin onayı alınması ile oluşturulacak komisyonlarda görüşüldükten sonra söz konusu komisyonların raporu alınarak, kati sözleşme imzalanması için yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

 

2- Genel İş Programı başlığı altında alınan aidat ile Birlik üyelik aidatının birleştirilerek 01.07.2013 tarihinden itibaren bir sonraki Genel Kurul tarihine kadar , Kooperatif Villa arsası tahsis sayılarına göre Birlik aidatı adı altında 800,00 TL (Sekizyüzlira) alınmasına karar verilmiştir.

 

3- Aidatını zamanında ödemeyen Kooperatiflere uygulanacak gecikme cezası oranının %1 olarak devam etmesine karar verilmiştir.

 

4- 28.03.2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Genel Kurulunda alınan karar doğrultusunda Kooperatiflere 2.945 üyelik tahsisi yapılmıştır. Ancak Birliğimize daha önce başvuruda bulunan bazı Kooperatiflerin varolan 55 kontenjan sayısı içerisinden üyelikleriyle ilgili; inceleme sonucunda gerçek üyelikleri kesinleşenlerin gecikme cezası ile tahsillerinin ve tahsislerinin yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.

5- Tahsis(Şerefiye) bedeli tespit puanı belirleme yöntemine ait (Genel Kurul Toplantı salonunda Temsilcilerimize verilen) 14 sayfadan oluşan kitapçıkta belirlenen 13 madde kabul edilmiştir.

Oluşacak şerefiye ortalamasının üstünde kalan arsaların ortalamanın altında kalan arsalara ödenmesi şeklinde yapılmasına karar verilmiştir.

 

Villa parsellerinin Kooperatifler arasında dağıtımının Noter huzurunda kura ile çekilmesine, Tahsis(şerefiye) bedeli her bir puan için 900,00 TL/Net olarak ödenmesine, Kura Çekim tarihinin 19 EKİM 2013 olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.

 

6- Kooperatifler tarafından kullanılmaktan vazgeçilip Birliğe iade edilen tahsislerin, başka kooperatiflere tahsis edilmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.

 

7- Ankara ili Gölbaşı İlçesi Bursal imar 118444 Ada 7 parsel Yüzölçümü 5000 m2 bulunan tapudaki S.S Baş-Kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği’ne ait (2657.40 m2) hisse pay/payda’yı bedelli bedelsiz hibe feragat yoluyla Gölbaşı Belediyesine devrinin yapılması için, Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.

 

8- Genel Kurulda belirlenecek kura çekim tarihine kadar Birliğe borcu olan kooperatiflerin Borçlarını kapatması hususunda Yönetim kurulu yetkilendirilmiştir.

 

9- Kooperatifler kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda Birlik Merkezinin görev yapacağı bir büro satın alınması ve bedelin azami 1.000.000,00 TL (Birmilyon Türklirası) na kadar olması ve tadilatını ve teşrifatını yaptırmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.

 

10- Yönetim Kurulu gerek duyduğunda toplanmak üzere en fazla (7) Yedi kişiden oluşacak Komisyonlar oluşturmak ve ücretlerini ödemek konusunda Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.

 

11- Kooperatiflerimizin 2013 Yılı Mayıs ayı aidatı dahil olmak üzere borçlarının 31 Temmuz 2013 tarihine kadar ödenmesi,

 

hususlarında bilgilerinizi rica eder,

 

Genel Kurulumuzda alınan Kararlarımızın Tüm ortaklarımıza hayırlara vesile olmasını dileriz.

BİRLİK YÖNETİM KURULU