30.05.2012 TARİHLİ DUYURUMUZUN SONUCU

30.05.2012 TARİHLİ DUYURUMUZUN SONUCU
Gölbaşı-Yaylabağ Toplu Konut alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde bulunan kısmı Çevre ve şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 18.05.2012 tarih ve 3392 sayılı oluru ile onaylanarak 24.05.2012 tarih ve 3488 sayılı yazısı ile askıya çıkarılması için Gölbaşı Belediyesine gönderilmişti.
 
Yapılan Çalışmalar kısa sürede tamamlanmış olup,
Gölbaşı Belediyesinin Birliğimize gönderdiği 24.08.2012 tarih ve 8951 sayılı yazısında; “Gölbaşı-Yaylabağ Toplu Konut Alanı” nın Özel çevre Koruma sınırları içerisinde kalan %5’lik nispetindeki kısmına yönelik olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı Bakanlık makamının 15.08.2012/6194 sayılı Olur’u ile uygun görülmüş ve yürürlüğe girmiştir.
 
Bu bağlamda Yaylabağ Toplu Konut Alanına ait 1/1000 lik Uygulama İmar planın tamamının sonuçlandığını bildirir.
 
Camiamıza ve Kooperatif ortaklarımıza hayırlı olmasını dileriz.
           
BİRLİK YÖNETİM KURULU