Baş-Kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliğimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Baş-Kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliğimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli üyelerimiz;

 

Baş-Kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliğimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını 28 Mayıs 2016 Cumartesi günü saat 10.00 da Yaylabağ Mahallesi Serpmeler Mevkii No:72 Gölbaşı/ANKARA adresinde gerçekleştirmiştir.

 

Genel Kurulumuzda alınmış olan kararları siz saygıdeğer üyelerimizin bilgilerine arz ediyoruz.

 

1-Birlik Yönetim Kurulu faaliyetleri görüşülmüş;

a)- Yönetim kurulu faaliyet raporları,

b)- Denetim kurulu faaliyet raporları,

c)- 2015 yılı mali bilançosu ile gelir-gider cetvelleri ayrı ayrı görüşülmüş ve Genel Kurul tarafından ibra edilmiştir.

 

2-Proje yapım sistemleri görüşülmüş;

Yönetim kurulu, devam etmekte olan kat karşılığı çözüm çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ve bu konuda katkı sağlayacak herkese açık olduklarını beyan etmişlerdir.

 

3-Yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinin seçim yapılmış;

 

1-Osman KURT

2-İlyas ŞİRİN

3-Ercan BİLGİN

4-Arif KORKMAZ

        5-Hüseyin ADAK

6-Sami ÖZER

7-Yusuf YALÇINKAYA

Yönetim kurulu üyeleri olarak dört yıl süreyle görev yapmak üzere;

 

1-Ömer GÖNÜL

2-İsmail KALYONCU

3-Mustafa ABBASOĞLU

       Denetim kurulu üyeleri olarak iki yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Tahmini bütçe görüşülmüş;

a)-01/06/2016 tarihinden başlamak üzere Birliğe ödenmesi gereken üye aidatlarının hisse başına 100,00 TL olarak ödenmesine,

b)- Süresi içinde ödenmeyen üye aidatları için %1 gecikme cezası tahsil edilmesine devam edilmesine karar verilmiştir.

 

5-Yönetim kuruluna verilecek yetkiler görüşülmüş;

a)-100.000,00 TL ye kadar üye katkısı ile birlikte Kat Karşılığı sözleşme yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

b)-Ödeme güçlüğü çeken kooperatiflerden iade alınan 5 adet hissenin birlik bünyesinde kalması veya kat karşılığı sözleşme yapılana kadar asgari 250.000,00 TL bedelle satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

 

2015 yılı Olağan Genel Kurulumuzun Ankara’mıza, Birliğimize ve bütün camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını bütün kalbimizle temenni ediyoruz.