Birliğimizce yürütülen, Yaylaşehir projemizin Çözüm görüşmeleri

Birliğimizce yürütülen, Yaylaşehir projemizin Çözüm görüşmeleri

KOMİSYONLAR: Birliğimizin Genel Kurulunda alınan karar gereği oluşturulan “Mali-İdari İşler Komisyonu ve Teknik İşler Komisyonları” Birliğimiz Yönetim Kurulunca yapılan ve yapılacak bütün konular üzerinde çoğulcu katılım ve Ortak akılla en verimli sonuçlara ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Birlik Yönetim Kurulunca; Birlik’te katılımcı çözüm, Birlik’te Yönetim ana prensibimiz olmuştur.

 

ATIG: Gölbaşı Yaylabağ Projesinin Teknik ve Finansal çalışmalarında, profesyonel bir bakış ve Arsa Kat Karşılığı hasılat paylaşımı ve kredilendirilmiş modellerle çözüm ile bu çalışmaların sağlanması ve koordinesinin sağlanması için prensip anlaşması yapılmıştır.


CBRE: Uzun yıllardır Yurdumuzda da, faaliyetlerini gösteren CBRE bir ABD firmasıdır. Fizibilite proje değerlendirme ve temsilcilikler konusunda Dünyanın birçok ülkesinde çalışmaktadır. Gölbaşı Yaylabağ projemizin inşaat ve Finans yatırım gurupları tarafından tanınması ve bütün verileriyle gerçekçi bir fizibilite Değerlendirme Raporu hazırlanması için anlaşmaya varılmış olup, çalışma bitirilmiş ve Birliğimize teslim edilmiştir.