Değerli Üyeler,

Değerli Üyeler,

• Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzun vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde

   Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut alanı altyapı ve üst yapı inşaatlarının anahtar teslimi

   Kat karşılığı yapım modeli üzerindeki çalışmaları aralıksız sürdürmektedir.

   Bu yoğunluk Ocak ayında da artarak devam etmektedir.Tüm yeterliliklerini sağlayan firmalardan biri

   ile üyelerimizin’ de, en çok lehine olacak bir sözleşmeyi sizlere sunmak istiyoruz.

 

 • Görüşülmekte olan firmalar yerli, yabancı Konsorsiyum olmakla beraber yapımcı firmaların

   yerli marka firmalar olması amaçlanmaktadır. Yabancı firmaların ağırlığı finans çözümü noktasındadır.

   Projemiz yurt içi ve yurt dışı Uluslararası düzeyde ilgi görmekte ve adeta çözüm için yarışılan bir proje konumuna gelmiştir.

 

• Kat karşılığı çözüm görüşmelerinin ana teması en az katkı payı ile maliyet değeri yaklaşık 500-600.000,00TL

  civarındaki Villayı üyelerimize kazandırmaktır.

 

• Üyelerimizi zorlayan bir katkı payı ile çözüme gidilmesi Kooperatiflerimiz Yönetim Kurullarını ve

  Komisyonlarımızın arzu etmediği bir sonuçtur. Bu nedenle mevcut çalışmalarla en az üye katkısıyla

   sonuca varılmaya çalışılmaktadır.

 

 • Kat karşılığı çalışmalar devam ederken çeşitli alternatif çalışmalarda yapılmaktadır.

   Bu çalışmalar ön çalışma olup, Yönetim Kurullarında görüşülerek, gerekirse Genel Kurullara taşınacaktır.

   Kredi çalışmaları, hasılat paylaşımı gibi faaliyetler bu fasıldan yapılan ön çalışmalardır.

 

• Genel Kurul kararıyla oluşturulan;

a) Mali-İdari işler Komisyonu (7 Kooperatif temsilcisi),

b) Teknik İşler Komisyonu    (7 Kooperatif temsilcisi) İle yapılan komisyon toplantılarında,

     Birliğin devam eden çalışmalarıyla fikir alışverişinde bulunulması, çalışmaları daha verimli hale getirmektedir.

    Buradan da, anlaşılacağı üzere 2015 yılında Sahaya girilme hedefi en büyük gayemizdir.

 

• Bu çalışmalara paralel, Gölbaşı Yaylabağ toplu konut alanımıza ait altyapı projeleri

  ASKİ Genel Müdürlüğü nezdinde onaylanmaktadır.

  Birliğimizin vereceği Altyapı katılım payı bedeli ile ilgili İmar plan notlarına dayandırılarak,

  altyapı katılım payı ödenmeyecektir.

  ASKİ tarafından istenilen taahhütnameler tanzim edilerek ilgili birimlerine sunulmuştur.

  Böylece Birliğimiz tarafından yapılacak altyapılarla ilgili herhangi bir katılım bedeli ödenmeyecektir.

 Buda toplamda mali açıdan önemli bir kazanımdır.

 

• Projemizi Yüklenicilere daha iyi tanıtabilmek için, 1/1000 ölçekli maket çalışmamıza start verilmiştir.

  2-3 ay sonra şantiye Binamızdaki maket alanında, maketimizi görme imkanımız olacaktır.

 

• Projemize ait detaylı bir Pazar araştırması ve fizibilite raporu CBRE firmasına yaptırılmaktadır.

  Böylece Ulusal ve Uluslararası Yüklenicilerin önüne dünya da, kabul görmüş firmanın raporları konacaktır.

 

                 Üyelerimizin, bilgisine önemle duyurulur.

 

                         Yönetim Kurulu Adına

                         Başkan

                          Osman KURT