DENETİM KURULUNDAN ORTAKLARA DUYURU

DENETİM KURULUNDAN ORTAKLARA DUYURU

Değerli Ortaklarımız,

 

Birliğimizin  28 Mayıs 2016 tarihinde yapmış  olduğu 2015 Yılı Olağan Genel Kurulunda Denetim Kuruluna ilk defa seçilen Kurulumuz, o günden itibaren siz değerli ortaklarımızın güvenine layık olabilmek, İlk Genel Kurulda ortaklarımızın önüne mümkün olduğunca en doğru tabloyu sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Bu esnada; gerek Birliğimiz projesine, gerekse Yönetim Kurulu üyelerine yönelik olarak son günlerde sosyal medyada artarak devam etmekte olan karalama kampanyalarının varlığını üzülerek de olsa müşahede etmiş bulunmaktayız. Bu itibarla Kurulumuzca aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Değerli Ortaklarımız,
 

Kurulumuz, Birliğimizin Yönetim Kurulunun faaliyetleri ile ilgili tamamen objektif kriterlere uygun olarak yapmakta olduğu denetleme sonuçlandığında;

var ise eksiklikler, yanlışlıklar ve /veya usulsüzlükler Birliğimizin yapacağı ilk Genel Kurulda gündeme getirileceğinden hiçbir ortağımızın endişe etmemesi gerekir. Hal böyle iken sosyal medyada son günlerde değişik bloglar altında yoğunluğu artarak devam ettiren  karalama kampanyaları projemizin bütününe zarar verdiği gibi marka değerini de son derece olumsuz etkilemektedir. Var ise; kişisel husumetleri bu proje üzerinden gündeme taşınmasının doğru olmadığını, projenin kişisel hesap sorma aracı gibi kullanılmaması gerektiğini, kişisel hesap sorulmak  isteniyor ise ilgili makamlar nezdinde girişimde bulunabileceğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bilindiği üzere Kooperatiflerin hesap sorma ve hesap verme yerleri Genel Kurullardır. Dolayısıyla, Bu şekilde bir karalama kampanyaları ile 3000 değerli ortağımızı ve ailelerini hiç kimsenin tedirgin etmeye hakkı olmadığını düşünmekteyiz. Her kimin elinde bilgi, belge var ise Genel Kurullarda gündeme getirilebileceği gibi Denetim Kurulu olarak incelenmek üzere bizlere de müracaat edebilirler. Başlatılan karalama kampanyalarına ortaklarımızın itibar etmemelerini, bu haksız ve yakışıksız karalama kampanyalarını kim yada kimler tarafından başlatılmış ise bir an önce son vermelerini, projemizin daha fazla zarar görmemesi açısından son derece önemli gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize en derin sevgi ve saygılarımızı sunarız.                                                                                                                                                                                                                                            

Başkent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği

  DENETİM KURULU