KOMİSYONLAR: Birliğimizin Genel Kurulunda alınan karar gereği oluşturulan “Mali-İdari İşler Komisyonu ve Teknik İşler Komisyonları” Birliğimiz Yönetim Kurulunca yapılan ve yapılacak bütün konular üzerinde çoğulcu katılım ve Ortak