Genel Bilgilendirme

Genel Bilgilendirme

SAYI  :BÖKB.KOOP. .        /                                                                                                 11/11/2015

KONU : Genel bilgilendirme ve borcunuz hk.        

 

 

                                              

S.S. ……………………………. KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                      ANKARA

 

             

 

 

            Bilgileriniz olduğu üzere, 20 Mayıs 2015 tarihinde İlbank A.Ş. ile yapılan ve kat karşılığı imkanı veren hasılat paylaşım protokolü ile Yüklenicinin belirlenmesi amacına yönelik çalışmalar başlamıştı. Ancak, Birliğimizin 13 Haziran 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurulundan sonra sözleşmeyi iptal ettirmek isteyen bazı grupların olumsuzluk ifade eden ve Kamu yöneticilerini tedirgin eden dedikodular, İlbank A.Ş. tarafından tek taraflı olarak sözleşmenin feshedilmesine neden olmuştur.

 

            Sözleşmenin, haklı bir gerekçeye dayanmamasına rağmen İlbank A.Ş. tarafından tek taraflı feshedilmiş olmasıyla ilgili olarak Birliğimiz İlbank A.Ş. nezdinde yasal itirazını yapmıştır.

 

            Bu süreçten sonra daha önce teklif veren ancak İlbank A.Ş. ile yapılan sözleşme nedeniyle değerlendirmeye alınmayan firmalarla yeniden çalışmalara başlanmıştır. Yerli yabancı firmalarla öncelikli olarak kat karşılığı teklifler alınmış ve ön sözleşmeler yapılmıştır.

 

            2015 yılında artık resmi süreçleri tamamlanan projemizin hiç zaman kaybetmeden kat karşılığı çözüm öncelikli olmak üzere alternatif diğer çözüm modelleriyle birlikte yetkili kararlar alınarak uygulamaya geçilmesi sabırsızlıkla beklediğimiz sonuçtur.   Bu yönde çalışmalar Yönetim Kurulumuz ve ilgili Komisyonlarca yürütülmektedir.

 

            Hangi çözüm şekli olursa olsun Yönetim Kurulumuzun asıl gayesi, projemizin yüksek hedeflerinden kalitesinden taviz vermeden üyelerimize en ekonomik maliyetle bu hizmetleri sunmaktır. Bütün çalışmalar en uçtaki üyeye yansıyan maliyetlerin düşürülmesi ve menfaatlerin korunması yönündedir.

 

            Bu azimle nihai çözüme çok yakın olduğumuzu düşünüyoruz ve yapılan çalışmaları sonuçlandırdığımızda hiç zaman kaybetmeden gerektiğinde Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurullarla sonuca gitmek ve altyapı-üstyapı proje uygulamalarına geçilmesi için bütün gücümüzle çalışmakta olduğumuzu siz değerli üyelerimize bir kez daha sunmak istiyoruz.

 

            Bilgileriniz olduğu üzere Birliğimizin 14 Haziran 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Birlik aidatları Haziran/2014 ayından itibaren 150,00 TL’ye düşürülmüş, böylece borcu olan Kooperatiflerin de borçlarını kapatmaları için önemli bir fırsat doğmuştur. 2014 yılı  Genel Kurulunda aidatlar  500,00 TL olmuş ise de İlbank A.Ş.’nin sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi nedeniyle 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan İstişare Toplantısında ilk yapılacak Genel Kurulda gerekli olan kararların  onaylanmak üzere tekrar 150,00 TL’ye indirilmiştir.

 

            Buradan da anlaşılıyor ki 2014 ve 2015 yılında borcunu ödemek isteyen Kooperatiflerin eline fırsat geçmesine rağmen bazı Kooperatiflerin ödememekte ısrar ettikleri ve borçlarını ödemeleri konusunda yazılan yazılara ve ihtarlara itibar etmedikleri görülmektedir.

 

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan İstişare Toplantısında da Kooperatiflerin Yönetim ve Delegasyonlarınca; yüksek borcu olan ve borcunu ödememekte ısrar eden Kooperatiflerin Birlik üyeliğinden ihraç edilmeleri Birlik Yönetim Kurulundan istenmiştir.

 

            Bu doğrultuda anapara ve faiz borcu toplamı yüksek olup borcunu ödemeyen Kooperatiflere Birlik Anasözleşmesinin ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda yasal işlemler yapılacak olup, ayrıca Birlik üyeliğinden çıkarılacak olan Kooperatiflerin üyelerine de bilgi amaçlı yazı yazılacaktır.

 

            Ayrıca, yüksek borcu olduğu halde ödeme güçlüğü çeken Kooperatiflerimizden Birlik tarafından kendilerine tahsis olunan kontenjanlarını Kooperatiflerinin Yönetim Kurulu kararıyla düşürülmesini talep etmeleri halinde, Birliğimiz Yönetim Kurulunca mevzuat çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

                                                                                      YÖNETİM KURULU