Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde bulunan kısmı

Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde bulunan kısmı
Çevre ve şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 18.05.2012 tarih ve 3392 sayılı oluru ile onaylanmış olup,
 
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 24.05.2012 tarih ve 3488 sayılı yazısı ile askıya çıkarılmak üzere Gölbaşı Belediyesine gönderilmiş,
 
Gölbaşı Belediyesince 28.05.2012 tarihinde askıya çıkarılmıştır.
 
BİRLİK YÖNETİM KURULU