GÖLBAŞI YAYLABAĞ TOPLU KONUT ALTYAPI UYGULAMA PROJELERİ

GÖLBAŞI YAYLABAĞ TOPLU KONUT ALTYAPI UYGULAMA PROJELERİ

07 aralık 2014 tarihli Hürriyet gazetesinin Ankara eki sayfasında;

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Sayın Melih Gökçek beyin yayınlanan röportajında,

30 Mart 2014 yerel seçimler  öncesi vaat etmiş olduğu, Ankara boğazı  için önümüzdeki  yıldan itibaren çalışmalarının başlayacağını açıklamıştır. 

Bu röportajın da, Sayın Gökçek, imrahor’ daki,  Ankara Boğazı’nın 11 km. uzunluğunda olacağını  ve  5 yılda tamamlanacağını söylemiştir.

 

GÖLBAŞI YAYLABAĞ TOPLU KONUT ALTYAPI UYGULAMA PROJELERİ

24.01.2013 tarih ve 113-346 sayılı Gölbaşı Belediyesince imzalanan yol projelerinin onaylanması ile  (içme suyu, atıksu, yağmur suyu) proje çalışmaları müşavir firmamız tarafından başlatılmış bitirilmek üzeredir.

DERE ISLAH PROJELERİ

Gölbaşı Yaylabağ Toplu konut arazimiz üzerinde bulunan derelerin de islah projelerinin istenmesinden dolayı önce  DSİ’den uygunluk onayı alınıp ASKİ Genel Müdürlüğüne onaylanmak üzere verilmiştir. Aski Genel Müdürlüğünde onaylanmıştır.

YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON

ASKİ Genel Müdürlüğünden onaylanan dere islah projelerinden sonra yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke ve kolektör hattı projelerine başlanmış ve tamamlanmıştır.

İÇME SUYU PROJELERİ

 ASKİ Genel Müdürlüğünün İçme Suyu Proje Dairesinin isteği doğrultusunda sistemin bütünlüğü açısından bölgenin tamamının (Gölbaşı Yaylaşehir Toplu Konut alanımız dışında kalan bağlantı hat projeleri de sistemimiz içine dahil edilip) planlanarak toplu konut alanına kadar iletim hattı, depo, terfi hattı ve terfi merkezleri projeleri de yapılmıştır.

ALTYAPI UYGULAMA PROJE HARÇLARI

Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Altyapı projelerin onaylarının alınmasından sonra proje harçları ASKİ Genel Müdürlüğüne yatırılmıştır.

ASKİ VE BİRLİĞİMİZ ARASINDA YAPILAN TAAHHÜTNAME

Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Altyapı projeleri (içme suyu, atıksu, yağmur suyu) ASKİ Genel Müdürlüğü ve Birliğimiz arasında altyapı projeleri uygulama sorumluluğunun Birlik üzerinde olacağını ve uygulama sırasında kontrollerinin ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağını proje onay harçlarından başka katılım payı gibi harçların ödenmeyeceğini içeren taahhütname imzalanmıştır.   BİRLİK YÖNETİM KURULU