Hayali Senaryo ile Kamuoyu Yanıltıldı

Hayali Senaryo ile Kamuoyu Yanıltıldı
S.S. Başkent Özlem Konut Yapı Kooperatifi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kurt, Ankara’nın marka şehri olmaya aday Yaylaşehir projesinde bir çok inşaat ve danışmanlık firması ile görüşerek açtıkları ihaleler sonucu aldıkları teklifler ile pek çok ön protokoller imazaladıklarını belirtirken, bunlardan bir tanesi olan İller bankası ile yapılan ön protokolü hayali senaryo ile Taraf gazetesinin yanıltıcı bir şekilde sayfalarına taşıdığını belirtti. Kurt “Taraf Gazetesi, verilmeyen paranın, olmayan siyasi ilişkinin hayali senaryosuyla kamuoyunu yanıltmıştır” dedi.
 
Osman Kurt yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi;
"S.S. Başkent Özlem Konut Yapı Kooperatifi Birliği, toplumun her türlü sosyal ve siyasi kesiminden oluşan 3000 üyeli bir tüzel kişiliktir. Birliğimiz, mülkiyetinde olan Gölbaşı Yaylabağ mevkiindeki arazisi üzerinde üyeleri için konut yapmak üzere Yaylaşehir Projesini geliştirmiş; Projenin hayata geçirilmesi için de bugüne kadar bir çok inşaat ve danışmanlık firması ile görüşmüş, ulusal gazeteler vasıtasıyla ihale ilanları yapmış, teklifler almış ve bir çoğu ile de ön protokoller imzalamıştır.
Birliğimiz, mevzuatı gereği söz konusu Projenin üyeleri yönünden asgari maliyetle hayata geçmesi için öncelikle ön protokoller yapmakta, kendi genel kurulundan yetki ve onay aldıktan sonra ancak gelen teklifler arasında en uygun olanını tercih etmektedir. Bu amaçla da bir çok firma ile yaptığı ön protokoller ve danışmanlık sözleşmeleri kapsamındaki görüşmeleri halen devam etmektedir.
İller Bankası ile de bu kapsamda bir ön protokol yapılmıştır. Bu ön protokolden ve İller Bankasından bağımsız olarak bir danışmanlık hizmet sözleşmesi yapılmıştır. Söz konusu danışmanlık sözleşmesi Projeye ilgi duyan yurtiçi ve dışı bütün özel ve resmi yatırımcı ve inşaat firmaları ile Birlik adına görüşme yapma, Projenin tanıtılması, Projeye ilginin arttırılması, Projeye ilgi gösteren firmalar ile sözleşmenin hazırlık çalışmasını yapmak, kat'i sözleşme imzalandıktan sonra ise inşaat süresince Projenin alan yönetimi dahil, hem inşaat öncesi, hem inşaat süreci hem de inşaat sonrası bütün süreci kapsayan, teknik, finansal ve idari bütün detaylarını içermektedir. Projenin büyüklüğü, göz önüne alındığında yapılacak işlerin hacmi ve içeriği, butür bir danışmanlık hizmetini almayı zorunlu ve gerekli kılmaktadır.
Ancak İller Bankası ile kati sözleşmenin imzalanması aşamasına geçilmemiş, sözleşmenin detayları üzerinde anlaşma sağlanamamış ve yapılan protokol, İller Bankası tarafından fesih edilmiştir. Dolayısıyla bu tarihe kadar kati sözleşme yapılmadığı gibi, yapılan protokoller ve danışmanlık sözleşmeleri nedeniyle de kimseye herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Danışmanlık sözleşmelerinin içeriğinde Proje hayata geçmeden ve kati sözleşme imzalanmadan herhangi bir ödeme yapılmayacağı yer almaktadır.
Taraf Gazetesinin 17.08.2015 tarihli haberi, projemizi siyaset çevreleri arasında haber malzemesi ve gündem oluşturmak çabasından ibarettir. Haberin içeriği maksatlı olarak çarpıtılmış, İller Bankası ve Danışman Firma ile yapılan teknik ve olağan bir protokol, bir siyasi parti ile ilişkilendirilmek istenmiştir. Birliğimizin adı geçirilerek siyasi bir parti yakını ile sözleşme yaptığımız ve bu sözleşmeye dayalı olarak İller Bankası kanalıyla konutlarımızı yaptıracağımız ve yine adı belirtilmeyen bir siyasi parti yöneticisine menfaat sağlayacağımız yönünde yapılan haber tümüyle asılsız olup, hiçbir dayanağı yoktur.
Birliğimiz, Yaylaşehir Projesinin hayata geçmesi ve üyelerini biran önce konut sahibi yapmak için bu zamana kadar yaptığı gibi bundan sonrada Proje ile ilgilenen firmalar ile ön protokoller yapacak, ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerini alacaktır.
Taraf Gazetesinin, Birliğimizi siyasi bir çekişmenin tarafı ve konusu yapmak amaçlı haberini tekzip ediyoruz. Bahsi geçen siyasi çevreler ile herhangi bir ilgimizin olmadığını, kimseye bu güne kadar hiçbir menfaat sağlamadığımızı bundan sonrada da buna hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğimizi kamuoyuna ve tüm üyelerimize açıklarız"

Ankara'nın marka yaşam şehri Yaylaşehir

S.S. Baş-Kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kurt yılın projesi ödülüne layık görülen Ankara'nın marka yaşam şehri "Yaylaşehir" projesini anlattı.

ALTIN ÖDÜL ALMIŞ MARKA BİR PROJE
Ankara Yaylaşehir Projesi arazisinin 2008 yılında hazineden satın alındığını hatırlatan Osman Kurt, 2009 yılında Kooperatif teşkilatlanmalarının yanında proje çalışmalarına da başlandığına da dikkat çekerken, 2010 yılında 1/5000 ölçekli nazım imar planı Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kalan bölüm ve Özel Çevre Koruma Bölgesinde kalan bölüm onaylandığını belirtti. Ayrıca kojenerasyon ve alternatif enerji kaynakları ile ilgili olarak gereken yük, hacim ve kapasiteleri, proje, yatırım, işletim modellerinin tespitine yönelik yurtiçi ve yurtdışı firmalarla görüşmeler yapıldığını ifade eden Kurt, "Anadolu Birliğinin düzenlemiş olduğu toplantıda Gölbaşı Yaylabağ Projesi ve çalışmaları Devlet Büyükleri tarafından ödüllendirilmeye değer bulunmuş, Birliğimize 40 altın ödülden biri olan Yılın Projesi ödülü verilmiştir" dedi. 

İSİM HAKKI VE LOGOLARIMIZI TESCİLLETTİK
2011 yılında 1/1000 ölçekli imar uygulama projesi Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içinde kalan bölümü; 2012 yılında ise Özel Çevre Koruma Bölgesinde kalan bölümün onaylandığına dikkat çeken Kurt, bu aşamadan sonraAnkara Yaylaşehir ve Yaylaşehir' marka isimleri 'ile 'Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Projesi ve S.S. Baş-Kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği'logolarının 05.10.2012 tarihinden itibaren 30.10.2013 tarihinde 10 yıllığına tescil edildiğini ifade etti. 
TAPULAR ALINDI ALT YAPI PROJELERİ ONAYLANDI
Osman Kurt şöyle devam etti "2013 yılında Parselasyon Planı, Kentsel Tasarım Planı ve altyapı projelerinden Yol ve Sanat Yapıları Projeleri, Tele iletişim projeleri, OG ve AGAltyapı Elektrik Projeleri, Sinyalizasyon Projeleri onaylanmış, arsalarımızın tapuları alınmıştır.2014 yılında 2010 yılından beri çalışmaları devam eden alt yapı projelerinden içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve dere ıslah projeleri ile ada dışı iletim hatlarının daprojelendirilmesi sonucunda 2015 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinde onaylanmıştır.Proje alanı ile ilgili tüm teknik çalışmalar tamamlanmıştır. Ankara Boğaz Projesinin de ihale edilmesiyle proje alanımıza komşu alanların projelendirilmesi ve uygulamaya geçmesi gösteriyorkiANKARA GÖLBAŞI YAYLABAĞ PROJESİ marka yaşam şehri olacaktır"