HEDEFLERİMİZHedeflerimiz

Ortak kooperatiflerin konut üretimine yönelik çalışmalarına öncülük etmek, ortaklık çıkarlarını korumak ve yerleşim sonrasında ortakların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurmak ve işletmek üzere Ana Sözleşmesinin 7. maddesinde sıralanan konularda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olan Birliğimiz, modern ve çağdaş kentler kurmayı kendisine ilke edinmiştir.
 
Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanı Projesi, eş zamanlı ve bütüncül bir paket projedir. Bu bütünlüğün bozulmaması için tüm projeler nazım imar planları, imar uygulama planları, parselasyon planları, altyapı ve üstyapı projeleri, çevre düzenleme projeleri Birliğimiz tarafından yapılacaktır. Projenin bütünlüğünün, kalite ve güvenliğinin bozulmaması için, yapılan bütün işlerin denetim, kontrolörlük ve teknik hizmetleri Birliğimiz tarafından yerine getirilecek olup Modern bir kentin kurulması için gerekli olan bütün yenilik ve teknolojinin kullanılmasına azami dikkat gösterilecektir.
 
Planlama alanında villa konutlar en az brüt 350 m2 ve çok katlı konutlar 200 m2 olmak kaydı ile hazırlanmakta olup her ada parselde müstakil konutlar ayrı ayrı projelendirilecek ve detaylandırılacaktır. Bu projelendirmede kooperatiflerin ve üyelerin uygun görüşleri alınacak ve sunacakları ihtiyaç programlarına azami ölçüde sadık kalınacaktır. Geleneksel Türk Mimari Özellikleri’ni yansıtan, her yönüyle bütüncül, planlı, düzenli, öncü ve örnek bir yerleşim alanı kurulacaktır.
 

YAYLAŞEHİR PROJESİ İÇİN ÇÖZÜM STRATEJİSİ

HEDEF:

Yaylaşehir Projesini optimal (en yüksek kaliteyi, en uygun maliyetler ile) şekilde başlatıp tamamlayarak hayata geçirmek.

AMAÇ:

Projenin var olma sebebi olan tüm Kooperatif üyelerine, projenin başlama ve sonuçlandırma aşamalarında asgari yük getirecek, ama hedeflenen kaliteyi bozmayacak konutları üretip teslim etmek.

ÇÖZÜM YÖNTEMİ:

Birlik Genel Kurulunda alınmış kararlar gereğince ‘’katkarşılığı’’ çözüm yöntemi çerçevesinde, üyelere verilecek konutlar haricinde kalan Birliğe ait olan varlıkların en yüksek seviyede değerlendirilmesi için gerekli olan adımların atılması.

Proje alanının katma değerinin artırılmasına imkan verecek şekilde çalışmalar yapmak suretiyle proje maliyetinin finanse edecek en uygun yapıyı ortaya çıkartacak çalışmaların yürütülmesi çalışma yöntemi olarak belirlenmiştir.