İNŞAAT FİRMALARINA DAVET YAZISI

İNŞAAT FİRMALARINA DAVET YAZISI

Sizleri,

 

Gölbaşı Ankara ili, Gölbaşı Belediyesi sınırları içinde bulunan Yaylabağ Mahallesinde UYDUKENT yapımına davet ediyoruz.

 

Toplamda 9374 konut, Ticari ve sosyal tesisleri ile bu UYDUKENT’i birlikte gerçekleştirmeyi arzuluyoruz.

 

Yapımı planlanan UYDUKENT ; Ankara İli, Gölbaşı İlçesinde, Yaylabağ Toplu Konut Alanı olarak planlanmış olup  yaklaşık 833,4 ha’lık bir alandır. Ankara merkezinin 15 km güneyinde, Çankaya ilçesinin 7 km güneyinde, Gölbaşı ilçesinin 3 km doğusunda yer almaktadır.

 

Birliğimiz, 45 kooperatifin katılımıyla kurulmuş olup, bünyemizde bulunan kooperatifler kendi bünyesinde hitap ettiği elit üyelerden oluşmaktadır. Birlik yönetimimiz son Genel Kurul kararı ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve inşaatını yaptırmaya yetkilidir.

 

Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanı Projesinin gerçekleştirileceği alan, Gölbaşı Belediyesi’nin 10 Mart 2005 tarih ve 66 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile “Toplu Konut Alanı” olarak belirlenmesi uygun görülmüş ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 Haziran 2005 tarih ve 1642 sayılı kararı ile de bu karar onaylanmıştır.

 

Proje alanına 1/25000 ölçekli “2023 Başkent Ankara Çevre düzeni Planı” ve “Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı”nda Toplu Konut Alanı olarak yeralmaktadır. Bu planlara uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilgili kurumlarca onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Planlama çalışmaları sonucunda, parselasyon planları hazırlanmış ve ilgili kurumlarca onaylanarak imar tapuları alınmıştır. Ayrıca, alana ilişkin Kentsel Tasarım Planı ilçe belediyesince onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Proje alanına, Gölbaşı merkezinden doğu batı yönünde Polis Akademisi ve Tek Tesislerinden asfalt yol ile Çankaya’dan ise güney yönünde TRT Oran Tesisleri’nden ulaşım sağlanmaktadır. Trafo yapılmış, şantiye binası hazır haldedir.

 

Proje alanının batısında, Gölbaşı yerleşkesi ile proje alanı arasında, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 6000 konutluk TOKİ Örencik Konutları bulunmaktadır. Proje alanının kuzeyi İmrahor Vadisi ile çevrilidir ve bu alan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından konut ve rekreasyon alanı olarak planlanmaktadır. Proje alanının güney doğusu ise ağaçlandırılacak alan bulunmaktadır.

 

S.S. Başkent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği tarafından, Gölbaşı İlçesi Yaylabağ Köyü’nde gerçekleştirilmesi planlanan bu  proje Arsa/Kat Karşılığı Konut Yapımı  modeli  ihale ile gerçekleştirilecektir. Alan büyüklüğü 833,4 ha., konut sayısı  9374  ve bölgede yaşayacak nüfus 38.850 kişi olarak planlanmıştır.  Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanı Projesi’nin gerçekleştirilme süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu projede itici güç halen birliğin mevcut olan aktif 3000  üyesidir.  Bu üyelerin her birisi birer satış temsilcisi gibi projenin tanıtımında görev alacak aktörlerdir.

 

Ekte İdari ve Teknik Bilgilerini sunduğumuz bu projede, Sizi Çözüm Ortağı  olmaya davet ediyoruz.

 

Söz konusu projede, birlikte olma dileğiyle.

 

BİRLİK YÖNETİM KURULU