KOOPERATİFLERİMİZİN YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

KOOPERATİFLERİMİZİN YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

KOOPERATİFLERİMİZİN 16 KASIM 2013 TARİHİNDEN ÖNCE YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

 

             Birliğimizin 22 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulumuza verilen yetkiler çerçevesinde, Birliğimize kat karşılığı teklif veren firmalarla çalışmalarımız aralıksız olarak yoğunlaşarak devam etmektedir. Bu çalışmaların biran önce sonuçlandırılıp üyelerimize anlaşma şartlarını duyurmayı ve buna dayalı da Proje Uygulama sürecine hızla başlanıp, emanetimizdeki bu ağır yükü hakkıyla ve bunun bilinciyle taşımaya çalışmaktayız.

 

• Kooperatiflerimizin kura çekim tarihine kadar borçsuz hale gelmelerinin gerekliliği,

 16 Kasım 2013 tarihinde Kooperatiflerimizin Proje Alanı içerisindeki parsellerinin noter huzurunda belirleneceği,

Kooperatiflerimize bildirilmiştir.

BİRLİK YÖNETİM KURULU