YAYLAŞEHİR İMAR UYGULAMASI TAMAMLANMIŞTIR

YAYLAŞEHİR İMAR UYGULAMASI TAMAMLANMIŞTIR

Gölbaşı Belediyesi sınırları içerisinde kalan,

Yaylabağ mahallesi ve Gerder Mahallesi sınırları içinde kalan Parsellerimiz 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ile 2981/3290 sayılı Kanunun EK-1 maddesi gereğince yapılan parselasyon planı Gölbaşı Encümen’in 24.01.2012 tarih 113/346 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, 04.01.2013 ve 06.02.2013 tarihler arasında askıya çıkarılmıştır.

 

• Askı sırasında yapılan itirazlar incelenmiş;

• Gölbaşı Encümeninin 12.03.2013 tarih, 20/90 sayılı kararı ve

• Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 21.03.2013 tarih 761/1672 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

 

Kadastro tescil işlemleri için Gölbaşı Belediyesinin 28.03.2013 tarih ve 3397 sayılı yazısı ile Ankara Kadastro Müdürlüğü Gölbaşı Birimine iletilmiştir.

 

BİRLİK YÖNETİM KURULU