Zaruri Açıklama

Zaruri Açıklama

Zaruri açıklama;

Maalesef son zamanlarda sosyal medyada tekrar  projemiz ve çalışmalarımızla ilgili olarak maksatlı, yönlendirici ve doğru olmayan bilgilerle bir algı oluşturulmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir. Bu durumun ve bu tür girişimlerin geçmişte olduğu gibi bugün de projemize zarar vermekte olduğu aşikardır. Bu nedenle camiamızı doğru bilgilendirme ve devam etmekte olan kat karşılığı çözüm çalışmalarına zarar vermesini önlemek için açıklama zarureti hasıl olmuştur.

Samimi olarak projenin çözüm gayreti içinde olan ve farklı düşünce ve kanaatlere sahip ortaklarımızı açıklama konusunun dışında tutarak belirttiğimiz hususları titizlikle değerlendirmenizi rica ediyoruz.

Bütün gayretlerimize rağmen hepimizin arzu ettiği şekilde kat karşılığı olarak projemizi halen somut bir sözleşmeye bağlayamamış olmamızı da bir fırsat gibi değerlendirerek, camiamız içindeki haklı ve masum beklenti psikolojisini de kullanarak yalan yanlış bilgilerle olumsuz bir algı oluşturarak arzu ettikleri sonuca gitmek istemektedirler.

Seçkin bir kitlenin birlikte komşu olmayı arzuladıkları böyle güzel bir projenin seviyesine uygun olmayan bir yayına muhatap olmayı hak etmediği kanaatinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Projemizin çözümü ya da Birliğimizin Yönetimiyle ilgili samimi düşünce sahiplerinin konuları değerlendireceği yer Birliğimizin ya da bağlı kooperatiflerimizin kendi Genel Kurul ortamlarıdır. Birlik Yönetimi olarak samimi gayret içinde olan tüm ortaklarımıza her türlü bilgi ve açıklamayı yapmak bizlerin görevidir.

Saygıdeğer ortaklarımız;

6 Kasım 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda oy birliği ile seçilen Yönetim Kurulumuz projenin hayata geçirilmesi ile ilgili isteklilerden aranacak asgari kriterler belirlenerek yeni tasarlanan web sitemizde yayınlanmış, ayrıca ilgi duyan tüm isteklilere de yazılı olarak gönderilmiştir.

Hal böyle iken projenin hayata geçirilmesi ile ilgili Birliğimizce belirlenen asgari kriterleri bile yerine getirmeyen ve / veya getiremeyeceğini anlayan kişi yada kişilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları yakışıksız karalamalar bizleri ziyadesiyle üzmektedir. 

Eğer bizler, projemizi korumazsak değerini artıramayız. Eleştiri ve her türlü değerlendirmeyi kendi aramızda yapabiliriz. Bu tip konuları sosyal medyada üçüncü şahıslar nezdinde tartışmaya açmak projemizin değerini düşüreceği muhakkaktır. Bu tarz sorumsuz davranışlar sebebiyle hisse satış değerlerinin istenen seviyede olmadığına dikkatinizi çekmek isteriz.

Gerçekten Ülkemizin geçirmekte olduğu zorlu sürece rağmen alternatif çözüm arayış ve çalışmaların olduğundan emin olabilirsiniz. Çözümün zorluğunun hepimiz bilincindeyiz.

Bütün ortaklarımızın, Yönetim Kurulumuz tarafından yürütmekte olduğumuz kat karşılığı çözüm çalışmalarımıza katkı sağlamaları konusuna açık olduğumuzu bu vesile ile belirtmek istiyoruz.

Son günlerde yaşadığımız olayların ülkemiz ve hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni eder iyi günlerde görüşmek üzere hepinize sağlık ve esenlikler dileriz.

 

                                    

                                                              BİRLİK YÖNETİM KURULU