Zaruri Bir Açıklama

Zaruri Bir Açıklama

Zaruri bir açıklama;

Son zamanlarda sosyal medyada Birliğimiz yönetimi, projemiz ve çalışmalarımızla ilgili olarak maksatlı ve doğru olmayan bilgilerle bir algı oluşturulmaya çalışıldığı, bu doğrultuda maksatlı bir karalama kampanyasının geliştirilmeye çalışıldığı gözlemlenmektedir.
Bu durumun ve bu tür girişimlerin geçmişte olduğu gibi bugün de projemize zarar vermekte olduğu aşikârdır.

Bu zaruri açıklama; maksatlı ve yalan bilgilendirmeler yaparak geçmişte ve bugünlerde yönlendirme ve olumsuz algı oluşturarak projemiz üzerinde derin hesapları olan birtakım çevreler tarafından projeyi bir şekilde ele geçirme hazırlığı için yapıldığı izlenimi vermektedir. 
Bu durum; Projemize ve 3000 ortağımızın ortak menfaatlerine kişisel küçük menfaatlerine ulaşabilmek için yapılanlar zarar vermekte olup, asla mazur görülemeyecek ve kabul edilemeyecek büyük bir yanlıştır.

Bu maksatlı algı oluşturma gayretlerinin önü alınmazsa, yatırımcı gözünde ve kamu kurumları ve önemli yetki mertebelerindeki liderlikler nezdinde Birliğimizin itibarına ve projemize büyük zararlar verdiği gibi vermeye de devam edecektir. Bu nedenle camiamızı doğru bilgilendirme ve devam etmekte olan kat karşılığı çözüm çalışmalarına zarar vermesini önlemek için bu açıklama zarureti hasıl olmuştur.

Bu amaçla camiamızı doğru bilgilendirme adına aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz. Takdir ve değerlendirme camiamıza aittir.

Samimi olarak projenin çözüm gayreti içinde olan ve farklı düşünce ve kanaatlere sahip arkadaşlarımızı/ortaklarımızı bu açıklama konusunun dışında tutarak belirttiğimiz hususları titizlikle değerlendirmenizi rica ediyoruz.
Projemiz üzerinde geçmişten beri birtakım menfaat çevrelerinin hesaplarının olduğunu biliyoruz. Maalesef, bütün gayretlerimize rağmen hepimizin arzu ettiği şekilde kat karşılığı olarak projemizi halen somut bir sözleşmeye bağlayamamış olmamızı da bir fırsat gibi değerlendirerek, camiamız içindeki bu haklı ve masum beklenti psikolojisini de kullanarak yalan yanlış bilgilerle bir FİTNE ortamı oluşturarak arzu ettikleri sonuca gitmek istemektedirler.

Fitne ortamı oluşturmak isteyenler; Akılları sıra ülkemizin içine girdiği bu akıl almaz ihanet darbesi ortamından istifade etmek niyetiyle, bir partinin kurucuları arasında Birlik Başkanımızın, ilişkisi sadece isim benzerliğinden ibaret olan ve adı geçen şahsın doğum yeri ve doğum tarihi belirtilmiş olmasına rağmen benzer bir ismi gördüklerinde bunun kim olduğuna bakmaksızın ve araştırma yapmaksızın müthiş bir belge yakalamış gibi sevinerek tezvirata başlamışlardır. Alelacele Birlik başkanının bu partinin kurucuları arasında olduğu yalanıyla algı bütünlüğü oluşturarak buradan olumsuz bir imaj oluşturma gayreti içine girmişlerdir.

Gerçek şudur ki; bu isimler ve bahse konu partiyle, Birlik başkanının isim benzerliği dışında hiçbir alakası yoktur. Bilerek ya da bilmeyerek bu benzerliği çarpıtarak kullanma gayreti fitne çıkarmak değilse nedir?

Saygıdeğer /Kıymetli ortaklarımız;

Maalesef, bu dar bir grup her fırsatta projeyi kendi kontrollerine alabilmek için sürekli bir çaba içerisindedirler. İller Bankasıyla yapılan protokolün bozulması için de derin bir gayretin içine girilmiş olduğu şimdi daha da anlaşılabilir hale gelmiş ve çok değişik ilişkiler içine girebilmişlerdir.

Daha önce paralel yapının kontrolünde olduğu bilinen TARAF ve ZAMAN gazetesi çevreleriyle şüpheli ilişki içine girerek orada attırmayı başardıkları olumsuz manşetlerle İller bankasıyla yapılmış olan protokolün iptal edilmesine sebep olmuşlardır. (Bunu başardıkları için de hakkı teslim etmek istediğimizi belirtmeliyiz.)

Bu gelişmeler üzerine; Yeni AKİT ve ANADOLU gazeteleri Birliğimizi inceleyip doğru bilgileri elde etmeleri ile birlikte bu gazetelerin yanlı ve maksatlı haber yaptığına emin olduktan sonra lehimize doğru ve gerçekleri haber yaparak problemin büyümesinin ve ilgili kamu kurumunun yıpratılmasının önüne geçmişlerdir.

Bu gibi gayretlerin projemize zarar verdiği, vereceği ortaklarımızın takdir edeceği bir husustur. Seçkin bir kitlenin birlikte komşu olmayı arzuladıkları böyle güzel bir projenin seviyesine uygun olmayan bir yayına muhatap olmayı hak etmediği kanaatinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Projemizin çözümü veya Birliğimizin yönetimiyle ilgili samimi düşünce sahiplerinin konuları değerlendireceği yer Birliğimizin ya da bağlı kooperatiflerimizin genel kurul ortamlarıdır. Birlik yönetimi olarak samimi gayreti olan tüm ortaklarımıza her türlü bilgi ve açıklamayı yapmak bizlerin görevidir. 

Ayrıca Yönetim Kurulumuz her hususta sizlere, ister yönetim merkezimizde ister davet edeceğiniz her yerde çalışmaları ve değerlendirmeleri hakkında bilgi vermeye her zaman hazır olduğumuzu buradan bir kez daha tekrarlamak istiyoruz.
 

Saygıdeğer ortaklarımız;

Kuruluşumuzdan bu yana projemize kazandırılan bunca değerlere rağmen, kati sözleşme yapılamadığı için hiçbir çalışma yapılmamış gibi değerlendirme yapmak doğrumudur? Birliğimizin bütün çalışmalarını ve başarısını kati sözleşme çalışmasının bitirilememiş olmasına bağlayarak HİÇ mesabesinde saymak haksızlık değil midir? Koca bir emeği ve koca bir çalışmayı sözleşmeye endeksli olarak değerlendirmek haklı bir değerlendirme midir? Bunu siz değerli üyelerimizin takdirlerine arz ediyoruz.

Eğer bizler, projemizi korumazsak değerini artıramayız. Eleştiri ve her türlü değerlendirmeyi kendi aramızda yapabiliriz. Bu tip konuları sosyal medyada üçüncü şahıslar nezdinde tartışmaya açmak projemizin değerini düşüreceği muhakkaktır. Bu tarz sorumsuz davranışlar sebebiyle hisse satış değerlerinin istenen seviyede olmadığına dikkatinizi çekmek isteriz.

Gerçekten Ülkemizin geçirmekte olduğu bu sürece rağmen güzel, çözüme yakın alternatif çalışmaların olduğundan emin olabilirsiniz. Çözümün zorluğunun hepimiz bilincindeyiz. Bütün ortaklarımızın, yönetim kurulumuz tarafından yürütmekte olduğumuz kat karşılığı çözüm çalışmalarımıza katkı sağlamaları konusuna açık olduğumuzu bu vesile ile bir kez daha belirtmek istiyoruz.
Zaman zaman yapacağımız bilgilendirme ve istişare toplantılarında geniş bilgi verilerek sizlerinde görüşleri ve önerileri alınacaktır. Ayrıca bu sayfamızdan çalışmalarımızla ilgili olarak sizlere olabilecek sınırlarda bilgi Ülkemizin birlik ve beraberliği için vermeye de gayret edeceğiz.

Son günlerde yaşadığımız olayların ülkemizin birlik ve beraberliği için hayırlara vesile olmasını temenni eder iyi günlerde görüşmek üzere hepinize sağlık ve esenlikler dileriz.

 

Baş-kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği

   YÖNETİM KURULU